Här finns allt du behöver som utställare

MALMEX 2018 är en nationell och regional frimärks- och vykortsutställning som arrangeras av Malmö Filatelistförening i samverkan med andra skånska föreningar inom Sveriges Filatelist-Förbund. Utställningen äger rum 31 augusti – 2 september 2018 på Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32 Malmö (Hyllie).

Utställningen är godkänd av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF). För utställningen gäller Reglemente för frimärksutställningar i Sverige, godkända av Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) eller Sveriges Fimärksungdom (SFU) samt detta specialreglemente som är godkänt av utställningskollegiet (UK).

Dokument för nedladdning